TPPT dalam Berita

Jangan Buang Waktu Lantaran Salah Jurusan

Jawa Pos Minggu 11 Juli Tahun 2021 Memilih jurusan, di SMA atau perguruan tinggi, kerap memusingkan ortu maupun anak. Sudah banyak pertimbangan, eh, opsi yang dipilih masih kurang pas. Tidak sedikit yang akhirnya memutuskan pindah [...]